Voor al uw vragen:
info@lifthing.com

+32 3 331 30 53
+32 9 394 44 48

Toolbox op Lifthing, wat en hoe?

Toolbox VCA

Transport, plaatsing en afwerking

Lifthing beschikt over een VCA-attest, een afkorting die staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Dat attest toont aan dat we veiligheid, milieu en gezondheid heel ernstig nemen, dat ons bedrijf veilig is en dat we informatie efficiënt doorspelen aan iedereen die het aanbelangt. Om een VCA-attest te verkrijgen en te behouden hoort een bedrijf minstens tien keer per jaar een toolboxmeeting te houden met het personeel over veiligheid, gezondheid en milieu. In een toolbox – het meer gangbare korte woord – willen we ons personeel grondig doen nadenken over veilig handelen op het werk, en hen daar ook even bij laten stilstaan. Wat Lifthing precies bespreekt op zo’n toolbox staat niet letterlijk uitgeschreven. Hoofdbedoeling is dat we naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Onze toolboxmeeting is onze interactieve nieuwsbrief

Onze toolboxen vinden maandelijks plaats. We houden er dus twaalf per jaar in plaats van de verplichte tien. We zorgen ervoor dat onze mensen effectief één keer in de maand een gezamenlijk moment hebben waarin we overleggen over alles en nog wat. In een toolboxmeeting is het de hoofdbedoeling dat we van elkaar leren. Hoe heeft iemand een probleem opgelost in die bepaalde situatie? Wat deed iemand anders in een andere context? We leggen uit hoe het nieuwe materiaal werkt dat we hebben aangekocht, nemen er de handleiding bij, overlopen alles en soms demonstreren we de werking. Ook vertellen we wat we ermee kunnen doen en hoe we het gaan gebruiken. We nemen de voorbije projecten onder de loep, geven een stand van zaken en bespreken de nieuwigheden. We beschouwen elke toolboxmeeting een beetje als een interactieve nieuwsbrief die een overzicht geeft van de stand van zaken.

Toolbox niet alleen over veiligheid

Een toolbox bij Lifthing gaat inderdaad niet alleen over veiligheid. Dat item blijft uiteraard een belangrijke insteek, maar we willen vooral van elkaar bijleren. Soms organiseren we zelfs een echte opleiding. Op onze maandelijkse toolboxen is iedereen lijfelijk aanwezig. De bijeenkomsten hebben geen vastgesteld moment, we bekijken alles in functie van de planning. De agenda van een toolbox kan uiteenlopend en gevarieerd zijn. Er is maar één constante, en dat is dat het er in onze toolboxen altijd interactief aan toe. We zijn een klein team van 15 man dat  goed samenwerkt. We willen dat de communicatie perfect verloopt en dat iedereen zijn bekommernissen kwijt kan.

Iedereen zijn zegje!

Elke toolboxmeeting vindt plaats in ons bedrijf en neemt een aantal uur in beslag. We vinden het heel belangrijk dat iedereen op de toolbox aanwezig is, en zeker niet alleen de technici. Ook de mensen die de telefoon bemannen zijn aanwezig. Want ook zij moeten uiteraard, als eerste aanspreekpunt, op de hoogte zijn van wat er gebeurt in het bedrijf. Ze moeten correct kunnen antwoorden en de nodige eerste informatie geven. Kunnen bepaalde werknemers er om de een of andere reden niet bij zijn, dan overlopen we het verslag met hen op een later tijdstip. Dat gebeurt altijd persoonlijk en mondeling, zodat ook de afwezigen de kans krijgen hun mening te spuien. Interactiviteit is bij ons heel belangrijk. Iedereen mag het woord nemen, iedereen luistert naar iedereen en leert ook van iedereen.

Kunnen we je helpen?

Vragen hierover? Over onze toolboxmeetings? Of om te horen hoe we met het aspect veiligheid omgaan in elke toolbox? Wat een VCA-attest precies is? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

We kunnen heel wat voor je doen! Verkrijg meer informatie over industriële verhuizingen, machinetransport, montage en manipulatie, machineverplaatsing en transport met de laadkraan.

Meer blogberichten